fbpx

De Encounter organisatie

Nadat je een Encounter programma hebt gevolgd is het mogelijk om verdere stappen te zetten door in een bruggroep of dialooggroep te stappen. Zo heeft zich in de loop der jaren een actieve community gevormd die elkaar regelmatig (als daar behoefte aan is) ontmoet. In de loop van de jaren zijn er zo’n 10.000 mensen die een Encounter programma hebben gevolgd. Velen van hen zijn actieve deelnemers aan groepen over het hele land.

In de verschillende regio’s worden bijeenkomsten georganiseerd waar Encounter deelnemers samenkomen om te werken aan relatie en elkaar te ontmoeten. Ieder jaar zijn er zelfs landelijke bijeenkomsten rondom een actueel thema.

Vanuit deze community worden weekendgevers gevormd en getraind.

De structuur

Het Encounter programma is een beproefd concept. Het bestaat al meer dan 50 jaar en wordt in verschillende vormen over de hele wereld gegeven. Encounter is een stichting zonder winstoogmerk waar uitsluitend goed getrainde vrijwilligers actief zijn.

De hoofdverantwoordelijken zijn het Nationaal Team. Dit echtpaar wordt gekozen door de community voor een periode van drie jaar.
Dit Nationaal Team (NT) verbreedt zich naar eigen inzicht met een of meerdere echtparen of singles. Op dit moment zijn in dit verbrede team (VNT) 4 echtparen mededragers: Secretariaat, Verbindingslijn, Organisatielijn, Weekendlijn.
De weekendlijn bewaakt de kwaliteit van de weekenden en zorgt voor gedegen opleiding van weekendgevers door middel van intensieve workshops.

Nederland is opgedeeld in regio’s.

  • Noord (Noord-Holland boven het kanaal)
  • Noord Oost (Provincies Flevoland, Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe)
  • Midden (Zuid Holland, Utrecht en Gelderland)
  • Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)
  • Haarlem (Groot Haarlem)

De regio’s worden geleid door Regioteams (RT). In de regio’s zijn brug- en dialooggroepen actief, waar deelnemers van het Encounter programma elkaar opzoeken en kunnen oefenen in de praktijk wat tijdens het programma geleerd wordt.

De mentality

We zijn een community die bestaat uit gepassioneerde mensen. We hebben geen commercieel belang en bieden onze diensten tegen kostprijs aan.

We hebben tot doel de relaties tussen mensen te versterken en te verdiepen door een nieuwe vorm van communicatie aan te bieden. Het beoogde effect is ontdekking, verdieping en verwondering. Zelfreflectie, persoonlijk inzicht en zingeving zijn voor ons sleutelwoorden.

Encounter is gelieerd aan de wereldwijde organisatie WWME. Ons programma is christelijk geïnspireerd en dit geeft ons de wortels om vanuit te werken. In het weekend zijn daar ook enkele aspecten van zichtbaar. We willen van liefhebben een levenswijze maken en werken daar zelf ook elke dag aan.